کمک های آمریکا به ایران در قالب اصل چهار ترومن


1907 بازدید

کمک های آمریکا به ایران ما در قالب اصل چهار به درستی و بدین گونه که خواهم آورد ،صرف بازسازی شبکه ها ی فساد در کشور و خریدن افراد با نفوذ خارجی در سازمان ها و ارگان های مختلف جهانی و محافل آمریکائی گردید . خوانده این متن به خوبی بیان می دارد که بیشتر از آنکه شاه ایران تحت سلطه آمریکا و انگلیس باشد ، در حقیقت این مقامات آمریکای و انگلیسی بودند که تحت اراده و نفوذ شاه ایران بودند . این نکته را حوادث بعدی ایران و ناتوانی سازمان ها و ارگان های ذی نفوذ در ایران و وقوع انقلاب اسلامی به خوبی نشان داد . محمد رضا شاه به محض دریافت اولین کمک مالی آمریکا به ایران ، آن را چنین نذر  نمود:

شاهزاده شمس پهلوی 1میلیون دلار                   شاهزاده شهناز پهلوی 2 میلیون دلار

شاهزاده فاطمه پهلوی2  میلیون دلار                   شاهزاده اشرف پهلوی 3 میلیون دلار

فرح پهلوی 15 میلیون دلار                                  شاهپور حمید رضا 500 هزار دلار

شاهپور عبد الرضا 2 میلیون دلار                        شاهپور غلامرضا 2 میلیون دلار

شاهپور محمود رضا 1 میلیون دلار            احمد شفیق (شوهر اشرف )1 میلیون دلار

             سرلشکر محمد امیر خاتمی شوهر فاطمه پهلوی 1 میلیون دلار

دکتر علی امینی 2 میلیون دلار       اردشیر زاهدی شوهر شهناز پهلوی 3 میلیون دلار

امیر اسداله علم 1 میلیون دلار                         دکتر حسین علا 1 میلیون دلار

جمشید خبیر 500 هزار دلار                             درک . اف میشل 500 هزار دلار

    خانم لوی هندراسون همسر سفیر آمریکا در ایران  1 میلیون دلار

آلن دالس رئیس سازمان سیا 1 میلیون دلار

هنری .ار . لاس ناشر مجله آمریکائی تایم لایف 500 هزار دلار

جرج .وی . آلن متخصص امور حاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا 1 میلیون دلار

ویلیام.ای.بوک.جی آر. 200 هزار دلار                   دندلف.دیکینز.جی آر. 200 هزار دلار

                  سلدین چاپین سفیر بعدی آمریکا در ایران 1 میلیون دلار

آر.آی.پی گوت دریا سالار انگلیسی و فرمانده ناوگان انگلیس درخاورمیانه 1 میلیون دلار

 ت.دبلیو.پایپر فرمانده نیروی هوائی انگلیس در خاورمیانه 1 میلیون دلار

دیوید راکفلر 2 میلیون دلار

ویلیام وارن رئیس اصل چهار در ایران 1میلیون دلار       ا.و.ویستر 2میلیون دلار

دولاند لیز 1میلیون دلار                                        تئودورمک وی 1میلیون دلار


http://zartarikh.blogfa.com/post-70.aspx