ادامه اعتراضات علیه خدمت اجباری درارتش


1192 بازدید

ادامه اعتراضات علیه خدمت اجباری درارتش

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، دهها تن از یهودیان حریدی روز گذشته (یکشنبه) در بیت شمش تجمع و اعتراض خود را به بازداشت یکی از جوانان حریدی بجرم فرارازخدمت در ارتش اسرائیل اعلام کردند.

برخی از تظاهرکنندگان سعی میکردند تا خیابان محل تجمع خود را ببندند اما با مخالفت نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی روبرو شدند. نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی ضمن مقابله بامعترضان چهار تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند.

پنجشنبه گذشته نیز حدود 400 تن ازحریدیها درمنطقه "کیکار شابات "قدس دراعتراض به بازداشت این جوان حریدی تظاهرات و اعتراض خود را به اجباری شدن خدمت نظام برای دانش آموزان مذهبی "یشیوا" اعلام کردند.

کابینه رژیم صهیونیستی درحال تصویب قانونی است که بموجب آن خدمت در ارتش برای ارتدوکسهای افراطی وشهروندان فلسطینی اجباری می شود. کابینه رژیم صهیونیستی پیشتر پیش نویس قانون لزوم پیوستن دانش آموزان مدارس دینی به خدمت نظامی را تصویب کرده است.

در حال حاضر سالانه هشت هزار نفر به علت تحصیل در مدارس دینی از خدمت نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی معاف می شدند اما بر اساس پیش نویس قانون لزوم خدمت نظامی، سالانه فقط هزار و 800 دانش آموز "برجسته" مدارس دینی از خدمت نظامی معاف خواهند شد.

این اقدام رژیم صهیونیستی باعث خشم یهودیان حریدی شده است.حریدیها از متعصب ‌ترین فرقه‌ها درمیان یهودیان محسوب میشوند که معتقدند تنها وظیفه آنها عمل به دستورات تورات است واعمال دیگر از جمله فعالیتهای اقتصادی را جایز نمی‌دانند.

حریدی ها تقریبا 10 درصد جمعیت جامعه صهیونیستی را تشکیل میدهند.هزاران تن از یهودیان افراطی تاکنون چندین بار نسبت به اجباری شدن خدمت درارتش اعتراض کرده اند.


قدسنا