انتقاد روحانیون از برنامه های رادیو تلویزیون در ماه مبارک رمضان؛ سال 1353


4157 بازدید

در این سند به انتقادهایی که از طرف مرحوم حجت الاسلام احمدکافی و آیت الله مکارم شیرازی و سایر روحانیون در باره ویژه برنامه های ماه رمضان پخش شده در رادیو و تلویزیون مطرح شده است ، اشاره می کند. جالب آنکه دیدگاه کارشناس ساواک انتقادهای مطرح شده را بجا می داند و نقش مخرب شخصی به نام دانشی را که به عنوان تهیه کننده برنامه های مذهبی در آن زمان فعالیت داشته در ایجاد نارضایتی از طریق تولید برنامه های مبتذل در ماه مبارک رمضان افشاء می کند.


انتقاد روحانیون از برنامه های  رادیو تلویزیون در ماه مبارک رمضان؛ سال 1353