اختفاء پرونده‌های سوء استفاده هویدا


1517 بازدید

اختفاء پرونده‌های سوء استفاده هویدا


موضوع : امیرعباس هویدا

به : 342 تاریخ 6/6/53

از : 20 ه 22 شماره : 63175/20 ه 22برابر اظهارات خصوصى آقایان محمد بیگلرى رئیس اداره حفاظت نخست‏وزیرى و همچنین عبدالمجید قنواتى مسئول امور بایگانى محرمانه تعدادى از پرونده‏هاى بکلى سرى و محرمانه که نخست‏وزیر سابق آقاى هویدا در گاوصندوق اطاق خود نگهدارى مى‏کرده به بایگانى محرمانه عودت نداده و به احتمال قوى به منزل خود و یا جاى امن‏ترى منتقل نموده‏اند.

نظریه شنبه : اظهارات نامبردگان به احتمال قوى صحت دارد و این پرونده‏هایى بوده که به طریق مختلف در آن سوءاستفاده شده و یا دستوراتى برخلاف قوانین و مقررات صادر شده.

نظریه سه شنبه : شنبه شخص مطلع و صالحى است. تاکستانى

نظریه 4 شنبه : در زمینه مذکور منبع فوق‏الذکر خبر دیگرى را ارائه که گزارش شده است. ماجد

محترما از نظر استحضار به عرض مى‏رسد 28/6/36

روى 62423 بایگانى شود...