آیت الله خالصی‌زاده: فرزندان خود را از مدرسه امریکایی‌ها خارج کنید


آیت الله خالصی‌زاده: فرزندان خود را از مدرسه امریکایی‌ها خارج کنید


23 برج میزان 1302

از قراری که شایع است، از طرف سفارت امریکا به آقای خالصی زاده پیغام داده شده است که شما خیلی کوچکتر هستید از اینکه بتوانید مدرسه امریکا را ببندید و صلاح شما نیست که بر علیه امریکایی‌ها اظهاراتی بنمائید[!]. آقای خالصی زاده هم از این پیغام، فوق‌العاده متغیر شده و درصدد تهیه و به دست آوردن بعضی اسناد هستند که مدرسه مزبور در بین مسلمین تبلیغات نموده و بچه‌های مسلمین را از مذهب خود خارج می‌نمایند و به مردم هم پیغام می‌فرستند که بچه‌های خود را از آن مدرسه خارج نمایند.