افکارسنجی مردم در رژیم شاه


1894 بازدید

افکارسنجی مردم در رژیم شاه
اسناد زیر نمونه‌هائی از گزارشهائی است که در رژیم گذشته میان مردم مطرح بوده و اداره کل بررسی و سنجش وزارت اطلاعات رژیم شاه، هر از گاهی آنها را گردآوری می‌کرده است.

مهمترین رویدادها و مسائل مورد توجه مردم از ساعت 6 بامداد روز 26/11/50 تا ساعت 6 بامداد روز 27/11/50
پیرامون طرح لایحه بودجه در مجلس شورایملی:
1 نفر (مرد) وقتی در روزنامه‌ها خواندم که آقای نخست‌وزیر با شنیدم صحبت‌ها یکی از نمایندگان اقلیت بشدت خندیده‌اند، واقعاً گریه‌ام گرفت. زیرا محال است کسی با دردهای مردم آشنا باشد و بتواند به این راحتی قهقهه بزند.
1 نفر (زن) به نمایندگان اکثریت اعتقاد دارم و نه به نمایندگان اقلیت اینها را من و شما انتخاب نکرده‌ایم و بهمین دلیل هم اگر حرفی بنفع ما بزنند، میخواهند تحمیقمان کنند. شما که خودتان را مردم‌شناس و مسئول سنجش‌ فکرها میدانید بیائید یک آمار کلی بگیرد و ببینید چند درصد از مردم به جریاناتی که در این مجلس‌ها میگذرد اعتقاد دارند؟
1 نفر (مرد) آقای «زهتاب فرد» میگوید: جا داشتکه دولت یک نسخه از بودجه را برای اظهار نظر به دانشگاه میفرستاد» ... از قول من که یک دانشجو هستم به ایشان بفرمائید که ما دانشجویان از نظر دولت فقط بدرد باطوم خوردن و زندانی شدن میخوریم. همین و بس.
1 نفر (مرد) من به گفته آقای «زهتاب‌فرد» که دولت علاقه‌ای به اجرای انقلاب اداری ندارند.. اعتقادکامل دارم ... چون از زمان انقلاب تاکنون کوچکترین تغییری در وضع سازمانهای دولتی بوجود نیآمده و هنوز هم مردم از اینکه روزی مثلاً گذرشان به دادگستری بیافتد هراس دارند و بهیچوجه سیمای یک انقلاب در دستگاههای دولتی مشاهده نمیشود.
1 نفرل (زن) چرا ارقام کامل بودجه در مطبوعات کشور بچاپ نمیرسد؟ آیا مردم حق ندارند آگاه باشند که پولشان چگونه خرج میشود؟
1 نفر (مرد) مردم بدرستی اطلاع دارند که جنگ بین اقلیت و اکثریت در مجلس کاملاً ساختگی است و لایحه بودجه همانگونه که از طرف دولت تقدیم مجلس شده به دولت برای اجرا ابلاغ میشود.
درباره‌ی طرح لایحه بودجه در مجلس:
یکی از نمایندگان حزب اکثریت، هنگام دفاع از لایحه بودجه اظهار داشت که «اکنون در سراسر کشور هیچ زارع بیماری وجود ندارد.» شما را بخدا دروغ از این بزرگتر میشود؟
1 نفر (مرد) واقعاً این نمایندگان مجلس هنرپیشگان بسیار خوبی هستند وکار کارگردان بمراتب چشمگیرتر از کار آنهاست من نمیدانم این آقایان ضمن نزاع ساختگی خنده‌شان نمیگیرد؟ آقای زهتاب‌فرد نماینده اقلیت پشت میکروفن قرار میگرد و ادعا میکند در مملکت آزادی است نشانه‌اش هم اینست که ایشان میتواند از دولت انتقاد کند... از قول بنده بایشان بفرمائید شما آزادید درباره یک ریال گرانی کره، شیروتاکس پنج ریالی انتقاد کنید. آقای زهتاب‌فرد اگر شما راست میگوئید چرا از دولت بخاطر اینکه قبل از جشنها عده‌ای کارگر بیگناه جهان چیست را بخاک وخون کشید انتقاد نمیکنید؟ اگر شما آزادید چرا از استقرار مشتی کاراته باز بعنوان پلیس محافظ در دانشگاه انتقاد نمیکنید؟ اگر شما آزادید چرا از مطبوعات که رکن چهارم مشروطیت است و اکنون در ایران بصورت بولتن دولتی درآمده اتقاد نمیکنید؟
شما با حزب اکثریت قبل از طرح لایحه بودجه دور هم نشسته‌اید و بارها این صحنه‌ها را تمرین کرده‌اید. شما میگوئید که از پسران ستارخان هستید ولی باور بفرمائید اگر ستارخان میدانست خانه ملت، به این روز سیاه گرفتار خواهد شد هرگز جان شیرینش را بخاطر نمیانداخت.
1 نفر (مرد) اینروزها در مجلس راجع به همه چیز از موی بلند جوانان گرفته تا دامن کوتاه خانمها صحبت میشود جز لایحه بودجه و ارقام و آمار این لایحه.
1 نفر (مرد) در حالیکه مردم منتظرند تا از وضع بودجه سال آینده خود مطلع شوند و ببینند نمایندگان محترمشان چه تصمیمیم در این مورد اتخاذ میفرماینند. نماینده اکثریت پشت میکروفن قرار میگرد و یکساعت تمام از سجایای اخلاقی آقای نخست‌وزیر صحبت میکند. از قول من به این آقایان بفرمائید لااقل سیاست ظاهر را حفظ کنید و بیشتر از این لج مردم را در نیآورید.