داریوش فروهر: اعلامیه خمینی را تکثیر نکنید


1754 بازدید

داریوش فروهر: اعلامیه خمینی را تکثیر نکنید


موضوع : اظهارات داریوش فروهر

شماره : 20177/20 ه 12 تاریخ 15/1/1357داریوش فروهر ضمن گفتگوى محرمانه با یکى از طرفدارانش اظهار داشته که نامه (اعلامیه) خمینى را تکثیر نکنید و اضافه کرد که خمینى سنگهاى بزرگ برمى‏دارد ولى ما کارمان را در چهار چوب قانون اساسى انجام میدهیم. نامبرده همچنین به طور خصوصى بیان کرد که گویا این مرد پیر و خرفت شده و متوجه اعمال خودش نمیباشد.1 وى اضافه نمود که خبرنامه جبهه منبعد هر 15 روز منتشر خواهد شد.نظریه شنبه : اظهارات فوق به طور خصوصى عنوان شده ضمنا فروهر از تکثیر اعلامیه مربوط به متن نامه 19 ربیع‏الاول خمینى خوددارى کرده است.

نظریه سه شنبه: با توجه به دسترسى شنبه مفاد گزارش مقرون به صحت است در متن نامه خمینى به مقام شامخ سلطنت اهانت شده است. یکبرگ نمونه اعلامیه به پیوست میباشد. ضمنا عنوان مطالب فوق با فروهر به حفاظت شنبه لطمه میزند.

حاتم

نظریه چهارشنبه : نظریه سه‏شنبه مورد تائید است. آرزو

محترما به استحضار برسد 15/1/371ـ احسان نراقى مشاور وقت و کنونى یونسکو و که به عنوان واسطى میان شاه و ملیون عمل مى‏کرد در یکى از ملاقاتها پیام خیلى محرمانه رهبرى جبهه ملى را به شاه انتقال داد. وى در این جلسه اظهار داشت : «دوست قدیمى من داریوش فروهر که سخنگوى جبهه ملى است خواهش کرد تا به صورت خیلى محرمانه این پیام را به شما برسانم. با آنکه تا به حال مقدار زیادى از راه به همراه انقلابیون مذهبى و غیر مذهبى پیموده‏ایم معذالک بخش عمده‏اى از جبهه ملى گذشته از همه چیز حاضر است که رژیم شاه و حتى پسرتان را مورد حمایت قرار دهد. مشروطه براینکه شما با وضوح تمام اعلام کنید که مطابق قانون اساسى کشور، حقوق مردم را محترم شمارید.» براى اطلاعات بیشتر از کاخ شاه تا زندانهاى اوین نوشته احسان نراقى، ترجمه سعید آذرى تهران: رسا 1373 مراجعه شود.