ما شاه نمی‌خواهیم


1912 بازدید

ما شاه نمی‌خواهیم
بعد از ظهر روز 20/2/37 جناب آقای استاندار و آقای سید احمد پیشوا واعظ به شهرستان کازرون آمده پس از پیاده شدن از هلیکوپتر مستقیما بر مزار کشته شدگان رفته و سپس به میدان شاه جلو مسجد رفته و اغلب افراد کازرونی در میدان اجتماع نموده بودند در موقعیکه استاندار قصد سخنرانی داشته مردم به سرو صدا پرداخته بطوری که اصلاً اجازه سخنرانی به استاندار نداده‌اند. پس از مدتی استاندار اظهار می‌دارد ای مردم به من بگویید چه می‌خواهید تا من برای شما حل کنم که یکدفعه مردم با صدای بلند به اتفاق گفتند ما شاه نمی‌خواهیم سپس استاندار ناراحت و فورا به شیراز عزیمت نمود. نظریه شنبه‌: خبر صحت دارد. احمد پیشوا نیز که صحبت می‌کرد مردم او را هو کردند تا از منبر پائین آمد. نظریه یکشنبه‌: خبر مورد تایید است‌. جناب آقای استاندار بدون هیچگونه اقدامی مجدداً به شیراز مراجعت نمونده‌اند . نظریه چهار شنبه‌: نظریه یکشنبه تایید می‌گردد.
نظریه جمعه‌: خبر از منابع دیگر واصل و مورد تایید است‌.
نظریه 7/ :û مفاد خبر تلگرافی از طریق 312 به استحضار رسیده‌.