اظهارات آیت الله گلپایگانی در مورد درج یک مقاله


1771 بازدید

اظهارات آیت الله گلپایگانی در مورد درج یک مقاله
موضوع : اظهارات آیت‏اله گلپایگانىاز : 10 ه تاریخ 30/10/48

به : 316 شماره : 15993

آیت‏اله گلپایگانى در مورد درج مقاله حجاب در مجله زن روز در هفته گذشته بعد از درس و مباحثه در مسجد اعظم قم به منبر رفته و اظهار داشته است. جامعه روحانیت باید جلو این نابسامانى و دریدگى مطبوعات را بگیرد تا خاطرات گذشته تکرار نشود. نامبرده بخاطر همین موضوع و نیز بمنظور افتتاح سینما در قم براى مدت چند روز به مسجد نرفته است. دانشگر

نظریه رئیس امنیت داخلى : درج مقالاتى در زمینه حجاب در مجله زن روز اخیرا یک نوع بدبینى در بین جامعه روحانیون و طبقه عوام اصفهان بوجود آورده که مراتب قبلاً نیز باستحضار رسیده است.

در پرونده سید محمدرضا گلپایگانى شود اوانى 6/11

آقاى اوانى

بهره‏بردارى شود. 5/11