عکس العمل بازاریان و تجار در مقابل خرید سهام بانک صادرات از سوی یک بهائی


1619 بازدید

موضوع : بانک صادرات و اقدامات افراطیون مذهبى
از : 10 ه تاریخ 25/10/56
به : 312 شماره : 10477/10 ه 1
اخیرا عده زیادى از بازاریان و تجار و متعصبین مذهبى و بدنبال آن افراد ساده و عامى حسابهاى پس انداز و جارى خود را از کلیه شعب بانک صادرات اصفهان خارج و در سایر بانکها مانند پارس ـ ملى ـ سپه و... حساب باز کرده‌اند.
نظریه شنبه : بطوریکه شایع است این موضوع بعلت آنستکه گفته شده نصف سرمایه و اعتبار بانک صادرات توسط هژبر یزدانى (سرمایه‌دار معروف که گفته میشود بهائى است) خریدارى شده لذا مراجع مذهبى معامله با این بانک را تحریم نموده و سعى دارند افراد بیسواد و عامى را نیز وادار به بستن حسابهاى خود در این بانک بنمایند.
نظریه یکشنبه : بدنبال سخنرانى آیت‌اله گلپایگانى در مسجد اعظم قم و ایراد مطالب تحریک‌آمیز علیه تاریخ شاهنشاهى ـ حجاب و تعطیل بودن مدرسه فیضیه قم و چگونگى کار بانکها و ایجاد تضییقات از طرف دولت عده‌اى از روحانیون و افراطیون مذهبى با تهیه و پخش نوارهاى سخنرانى و ارسال آنها بشهرستانها بانک صادرات را تهدید به بستن نموده‌اند. ضمنا اکثر صندوقهاى قرض‌الحسنه و تعاونیهاى اسلامى و مؤسسات مشابه حسابهاى خود را در بانک صادرات بسته و در سایر بانکها حساب باز نموده‌اند.
نظریه چهارشنبه : با توجه به اینکه عناصر خرابکار و فرصت‌طلب از کلیه موقعیتها استفاده مینمایند اخیرا عده‌اى تحت همین پوشش مبادرت بشکستن شیشه‌هاى شعب بانک صادرات در نقاط مختلف اصفهان نموده و اغلب اعلامیه‌هائى بشیشه و دیوار بانک نصب مینمایند و برابر تحقیقى که بعمل آمده در بین کارکنان بانک نفوذ نموده و با برانگیختن احساسات مذهبى آنان طورى کارکنان بانک را تحت تأثیر قرار میدهند که عده‌اى از آنان تا بحال استعفا داده‌اند که ادامه این وضع بى شک خطراتى را دنبال خواهد داشت. لذا وسیله یکشنبه بشنبه آموزش داده شد
مراقبتهاى لازم معمول تا افراد محرک را شناسائى و معرفى نماید.
نظریه جمعه : مفاد خبر مورد تأیید است.
نظریه 10 ه : نظریه سلسله مراتب عملیاتى مورد تأیید است.
محترما باستحضار میرساند. 4/11/36
دایره بررسى روى سابقه ضمیمه شود. 5/11
9292 بایگانى شود. 15/11/36
 


عکس العمل بازاریان و تجار در مقابل خرید سهام بانک صادرات از سوی یک بهائی