وضع طلاب مدرسه فیضیه قم


1512 بازدید

وضع طلاب مدرسه فیضیه قم
به : 21 تاریخ 25/8/49

از : 316 شماره : 3797/316در تاریخ 12/6/49 که طلاب مدرسه فیضیه قم جهت فراگرفتن مطالب درسى خود بمدرسه مزبور آمده بودند در دست اکثر آنها کتابى تحت عنوان مبارزات ضد استعمار بقلم پرویز لوشانى که در آن شرح حال سید جمال‏الدین اسدآبادى نوشته شده است قرار داشت و مشغول مطالعه آن بودند. طلاب کتاب مورد بحث را از انتشارات دین و دانش واقع در شهرستان قم گذرخان خریدارى کرده‏اند. نامبردگان از ساعت 0600 الى 0830 در مدرسه فیضیه بمطالعه میپردازند و بقیه ساعات روز را در مدرسه صحن حرم مطهر حضرت معصومه (ع) بسر میبرند و به بحث و مطالعه دروس خود مشغول میشوند. ملاحظات : جهت اطلاع و تهیه و ارسال یک نسخه از کتاب مورد بحث رهبر عملیات ـ آقاى زند

بمنابع دستور تحقیق ... بدهید 28/8

امکان صحت خبر وجود دارد