جلد هفتم نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی منتشر شد


1829 بازدید

جلد هفتم نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی منتشر شد

 این مجموعه کتاب به نقد و بررسی آثار مکتوب درباره انقلاب اسلامی ایران می پردازد و پیش از این شش جلد از آن منتشر شده بود.

جلد هفتم کتاب نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی شامل شش مقاله در نقد شش کتاب مربوط به این رویداد مهم تاریخی است.

کتاب های مقاومت شکننده تالیف جان فوران، در عرصه اصلاحات و نوگرایی دینی نوشته عبدالعلی بازرگان، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران اثر محمدعلی همایون کاتوزیان، خاطرات علی امینی، کنفدراسیون: تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 57-1332 تالیف افشین متین و فراز و فرود دودمان پهلوی اثر جهانگیر آموزگار شش اثری است که به ترتیب از سوی میرحواس احمدزاده، یوسف شیرمحمدی، خدابخش عمادی، جواد عربان، داود قاسمپور و امین کیایی نژاد نقد شده اند و نقد آنها در این کتاب منتشر شده است.

جلد هفتم نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با شمارگان هزار نسخه و 190 صفحه با قیمت شش هزار تومان از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر و روانه بازار کتاب شده است.


ایرنا