همکاری حزب دموکرات کردستان و سازمان مجاهدین خلق


عبدالرحمان قاسملو: نظر حزب دموکرات و سازمان مجاهدین خلق در کلیه زمینه‌ها با هم کاملاً مشترک است

«در یک مصاحبه با رادیو کردستان، عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات[کردستان ایران] که هم اکنون همراه صدام با جمهوری اسلامی می‌جنگد، اظهار داشت که برای توضیح نقش رهبری حزب دموکرات به افکار عمومی، به اروپا سفر کرده است! ایشان در این مصاحبه گفته است «همه آنها(یعنی رهبران اروپا) از اهداف حزب دموکرات پشتیبانی می‌کنند». در قسمت دیگر این مصاحبه قاسملو گفته است که «ملاقات و مذاکره با صدراعظم اتریش خیلی مهم بود و ایشان به ما قول پشتیبانی دادند».

در قسمت دیگر این مصاحبه عبدالرحمان قاسملو گفت:«به تقاضای نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران مذاکره طولانی با هم داشتیم که به نتیجه خوبی رسید و باید بگویم که نظر حزب دموکرات و سازمان مجاهدین خلق در کلیه زمینه‌ها با هم کاملاً مشترک بوده و قرار شده در آینده همکاری‌های دو سازمان گسترش یابد. ناگفته نماند که سازمان مجاهدین خلق از مدتها پیش پشتیبانی خود را از مبارزات به حق ما[!] اعلام داشته است.»


روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۰
همکاری حزب دموکرات کردستان و سازمان مجاهدین خلق