روایت آقا نجفی قوچانی از زندگی علمی و سیاسی آخوند خراسانی


1859 بازدید

روایت آقا نجفی قوچانی از زندگی علمی و سیاسی آخوند خراسانی

تاب «سیاست‌نامه آقا نجفی قوچانی» از جمله آثار انتشار نیافته مرحوم آیت‌الله آقا نجفی قوچانی درباره احوال و شخصیت علمی و سیاسی مرحوم آخوند ملا محمدکاظم خراسانی از سوی نشر کبیر راهی بازار کتاب شده است.

 

«حیات‌الاسلام فی احوال آیةالملک العلام» و «متن کامل بخش مشروطه کتاب سیاحت شرق» دو بخش اصلی کتاب تازه منتشر شده «سیاست‌نامه آقا نجفی قوچانی» را تشکیل می‌دهند.

 

رمضان‌علی شاکری مصحح این اثر در مقدمه کتاب  آورده است:  بخش «حیات‌الاسلام فی احوال آیةالملک العلام» از جمله آثار انتشار نیافته مرحوم آیت‌الله آقا نجفی قوچانی است که درباره احوال و شخصیت علمی و سیاسی مرحوم آخوند ملامحمد کاظم خراسانی معروف به «آخوند خراسانی» و نقشی که در پیشبرد نهضت مشروطیت ایران داشته و حوادثی که در زمان مرحوم آخوند بر نهضت نوپای مشروطیت روی داده نگاشته شده است.

 

اهمیت این کتاب محتوای تاریخی آن از سواد اعلامیه‌ها و تلگرام‌ها و مکاتباتی است که مرحوم آخوند خراسانی به دربار عثمانی و دربار ایران و علمای بلاد و رؤسای عشایر ایران به منظور حفظ استقلال ایران و حفظ حقوق مردم آن و ایجاد قانون و عدالت در سراسر مملکت بوده است.

 

آقا نجفی قوچانی از فقهای نیمه دوم قرن چهاردهم و از شاگردان مبرز مرحوم آخوند خراسانی است که در موقع حرکت آخوند از نجف به قصد ایران جزو همراهان بوده است.

 

«شرح مختصر احوال آقا نجفی قوچانی» و «کتابشناسی آثار آیت‌الله آقا نجفی قوچانی» از دیگر عناوین این کتاب است.

 

گفتنی است مندرجات این کتاب (به عنوان شاهد عینی) در ردیف اسناد دست اول مشروطیت قرار می‌گیرد.

 

کتاب «سیاست‌نامه آقا نجفی قوچانی» به تصحیح رمضان‌علی شاکری با شمارگان هزار و 100 نسخه در 192 صفحه و به بهای ده هزار تومان از سوی نشر کویر روانه کتابفروشی‌ها شده است.


رسا