مشهد و دورنمایی از مسجد گوهرشاد و حرم امام رضا (ع) در ۱۱۷ سال قبل


3677 بازدید

مشهد و دورنمایی از مسجد گوهرشاد و حرم امام رضا (ع) در ۱۱۷ سال قبل