تروریسم سایبری در 7 گام تبیین شد


2311 بازدید

تروریسم سایبری در 7 گام تبیین شد

کتاب «سایبر تروریسم» نوشته علیرضا راهداری توسط انتشارات نظری منتشر شد. این کتاب در هفت گام و به زبان ساده به تبیین ابعاد تروریسم سایبری پرداخته است.
 
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات فارس، عصر اطلاعات با خود مفاهیم تازه‌ای را در زندگی بشر وارد کرده است که از جمله آنها فضای سایبر و سایبرترویسم است. و علیرضا راهداری در کتاب «سایبر تروریسم» در هفت گام و به زبان ساده به تبیین ابعاد این مفهوم پرداخته است.
این کتاب هفت فصل دارد. در فصل اول به تاثیر عصر اطلاعات بر امنیت ملی پرداخته شده است تا از این راه روش‌هایی که سایبر تروریسم امنیت ملی را تهدید می‌کند مد نظر قرار گیرد. در فصل دوم نویسنده به چیستی سایبرتروریسم می‌پردازد و در حقیقت تعاریف مورد نیاز را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل سوم به چرایی شکل گیری سایبر تروریسم پرداخته شده و در حقیقت نویسنده علت استفاده تروریستها از فضای سایبر را شرح می‌دهد.
در فصل چهارم به مصداق‌های سایبر تروریسم از جمله فعالیت گروه تروریستی القاعده در فضای سایبر پرداخته شده است. این کتاب در فصل پنجم روش مبارزه با این تروریسم را مد نظر قرار می دهد همچنین در روش‌های مبارزه پیشنهادهایی برای سازمان های پلیسی، سازمان‌های قانونی نظیر مجلس و قضایی نظیر قوه مقننه ارائه شده است. در فصل ششم نیز نویسنده به سئوالات رایج در این حوزه پاسخ می‌دهد. گام هفتم نیز به نتیجه گیری از مطالب طرح شده در کتاب اختصاص دارد.
این کتاب می‌تواند دانش مهندسان و دانشجویان رایانه ، ارتباطات، علوم سیاسی، محققان، سازمان‌های پلیسی، قضایی و قانون گذاری را در حوزه فضای سایبر افزایش دهد.
همچنین خواندن این کتاب را برای علاقه مندان فضای سایبر و اینترنت جالب و جذاب خواهد بود. از علیرضا راهداری پیش تر از این کتاب «اتاق فکر در 10 گام» منتشر شده بود.
علاقه مندان برای برای تهیه کتاب می‌توانند به سایت انتشارت نظری مراجعه کنند یا با تلفن 88104441 تماس بگیرند.


فارس،