مقاله‌ای به قلم یک صهیونیست


تاریخ سند: ۹ شهریور ۱۳۲۸

از: سرکنسولگری شاهنشاهی ایران در فلسطین و شرق اردن

به: وزارت امور خارجه

موضوع: مطامع یهود

در روزنامه «حیروت» که به زبان عبری در خاک اسرائیل چاپ می‌شود، مقاله‌ای به قلم جاپوتنسکی فرزند یکی از لیدرهای معروف صهیونی تحت عنوان «مطالب صریحی که باید به گوش اعراب برود» در باب مطامع یهود درج و منتشر شده که از نقطه اهمیتی که دارد و باید مورد توجه اولیای محترم دولت شاهنشاهی قرار بگیرد، ترجمه آن را تلواً ملاحظه می‌فرمایند.

عباس صیقل

***

ترجمه از روزنامه «حیروت»

حقایقی که باید به گوش اعراب برود

لیدرهای صهیونی همیشه اظهار می‌داشتند که صهیونیست‌ها نمی‌خواهند دولتی تشکیل دهند. این اظهارات چه در جراید و چه در مجامع و در کنفرانس‌های بین‌المللی و غیره همیشه تکرار می‌شد، ولی آنها دروغ گفتند و می‌خواستند اعراب را گمراه کنند. حقیقت مطلب این است که ما طالب تشکیل دولتی هستیم که حدود تاریخی ما را دربرداشته باشد یعنی حدود آن از رود فرات تا درّه نیل باشد و بدین جهت من با کمال صراحت به اعراب می‌گویم که باید هدف و منظور ما را بدانند. ما در مرحله دوم می‌خواهیم دولتی در دو سمت رودخانه اردن تشکیل داده و یهودی‌های پراکنده جهان را از سرگردانی نجات داده همه را نزد خود بیاوریم. و در مرحله سوم قصد داریم دولت اسرائیل را قوی‌ترین دُول عالم قرار دهیم. لذا به اعراب آواره از فلسطین می‌گوییم که ما با بازگشت شما به داخله کشور خود موافقت نداریم زیرا جایی برای نگاهداری و اقامت شما در کشور ما[!] پیدا نمی‌شود و اگر جایی برای این کار باشد ترجیح می‌دهیم که برادران یهودی خود را از خارج به آنجا بیاوریم. بدین جهت به هیچ وجه راضی نخواهیم شد که پناهندگان عرب به خاک ما آمده و جایگزین برادر یهودی مهاجر ما بشود. من به اعراب فلسطین می‌گویم: به اینجا نیایند، و خودتان و ما را بی‌جهت به زحمت نیندازید.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
مقاله‌ای به قلم یک صهیونیست