مجلس جشن در مدرسه فیضیه


1524 بازدید

مجلس جشن در مدرسه فیضیه
جاءالحق..

یوسف زندانى دور از نظر رسته ز زندان و شده جلوه گربمناسبت آزادى و بازگشت مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیت‏اله العظمى خمینى مدظله العالى مجلس‏جشن باشکوهى در پایگاه علمى شیعه درمدرسه فیضیه‏از ساعت 5/7 تا 10 بعد از ظهر روز پنجشنبه 25 ذى‏القعده 20 فروردین منعقد است بدینوسیله از قاطبه مسلمانان قم و سایر شهرستانها دعوت میشود که براى‏بزرگداشت مقام شامخ روحانیت در این جشن مذهبى‏شرکت فرمایند.قم ـ حوزه علمیه