اجلاس مشترک ساواک و موساد


1663 بازدید

اجلاس مشترک ساواک و موساد
اسناد زیر یکی از جلسات مشترک رؤسای سازمان اطلاعاتی ایران و اسرائیل (ساواک و موساد) حکایت دارد