شکنجه و آزار اهالی توسط فرماندار ظالم!


1446 بازدید

شکنجه و آزار اهالی توسط فرماندار ظالم!
موضوع: بدرفتاری فرمانده پایگاه خورخوره

داد و فریاد اهالی خورخوره،‌زیراندول، سلامت، سارده کوهستان، یاغیان نسبت به تهدیدات و ظلم سروان نجفی فرمانده پایگاه خورخوره به حدی رسیده که تا حال سابقه نداشته افسر مذکور برای خرید گوسفند و مایحتاج افراد پایگاه به اهالی ظالم می‌کند یعنی گوسفندی که 2000 ریال ارزش دارد با کتک‌کاری و شکنجه بابت ‌آن مبلغ 1000 ریال یا کمتر می‌پردازد و اگر کسی حاضر نشود که گوسفند خود را به قیمت ارزان بفروشد مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار می‌گیرد این ظلم و ستم ادامه داشته تا اینکه چند روز قبل عده‌ای از ریش‌سفیدان منطقه (علی خدری ـ حاج‌علی‌قادر ـ حاج حسن محمدی) نزد افسر مزبور می‌روند و از او می‌خواهند که کمتر مردم را اذیت کند ولی سروان نجفی آنان را در یک چادر زندانی می‌کند و در آن چادر با لاستیک و هیزم دود ایجاد می‌کند به طوری که افراد مزبور نزدیک بوده خفه شوند به طوری که احتیاج به تنفس مصنوعی و آمپول تقویتی پیدا می‌کنند.
نظریه شنبه: ظلم و ستم افسر مزبور و مراتب فوق صحت دارد.
نظریه یکشنبه: دوشنبه از سایر منابع موضوع تأئید گردید.
نظریه 13: با توجه به گز ارشات رسیده موضوع صحت دارد.
اقدامات انجام شده. مراتب به هنگ ژاندارمری اعلام گردید.
نظریه چهارشنبه: با توجه به نظریات بالا به صحت خبر می‌‌توان تا حدود زیادی اطمینان داشت.