آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی


2093 بازدید

آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی به مناسبت سی و چهارمین سالگرد فوت آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی، تصویر منتشرنشده‌ای از ایشان و آیت الله العظمی گلپایگانی را منتشر می‌کند.