خاطرات مرضیه حدیدچى (دباغ)


2147 بازدید

مرضیه حدیدچى (دباغ) از جمله زنان مبارز انقلاب اسلامى‏است که فعالیتها و حرکتهاى سیاسى خود را از سال 46 آغاز کرده واین مبارزات را تا پیروزى انقلاب اسلامى ادامه داد و پس از آن نیزدر مصدر بسیارى از امور از جمله: فرماندهى سپاه همدان و مسئولیت‏بسیج خواهران قرار گرفت. نویسنده در این کتاب مجموعه خاطرات‏این بانوى مبارز را از طریق گفتگو و مصاحبه با ایشان و منابع دیگرجمع‏آورى نموده است. این کتاب با دستنویسى از خانم دباغ آغاز وپس از مقدمه و پیشگفتار در 5 فصل با عناوین «سریان»،«هجرت»، «امواج»، «سیاحت شرق» و «پیوست‏ها» تدوین و درپایان کتاب نیز فهرست اعلام و عکسهایى از ایشان، امام خمینى وشخصیتهاى دیگر ارائه شده است. همچنین نویسنده به صورت‏زیرنویس، به معرفى افراد و یا مکانهاى خاصى که خانم دباغ اشاره‏نموده‏اند، پرداخته است.

 

خاطرات مرضیه حدیدچى (دباغ)


خاطراتى از دوران کودکى و ازدواج/ ماجراى قیام 15 خرداد 1342/تحصیل در محضر آیت‏الله سعیدى و شروع مبارزات/ دستگیرى وشکنجه توسط عوامل شاه در سال 52/ هجرت به انگلستان/فعالیتهاى سیاسى در انگلیس، سوریه، لبنان و آشنایى با شهیدبهشتى و دکتر سروش و شهید اندرزگو/ عزیمت به نوفل لوشاتو وانجام وظایف اندرونى بیت امام/ بازگشت به وطن پس از پیروزى‏انقلاب/ فرماندهى سپاه همدان/ عزیمت به مسکو براى ابلاغ پیام‏امام به گروباچف/ و... از جمله مواردى است که محتواى مطالب‏کتاب را دربرمى‏گیرد.
این کتاب توسط دفتر ادبیات انقلاب اسلامى تدوین وبا جلد شمیز منتشر شده است.


مشرق