ارزیابی ساواک از فعالیت های شهید بهشتی


شهید آیت‌الله سید محمد بهشتی به دلیل سخنان و تعلیمات روشنگرانه‌اش در مکتب قرآن و فعالیت‌ها و ارتباط با مبارزینی همچون آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، مورد سوءظن و مراقبت ساواک قرار داشت. ساواک در تاریخ 16 / 1 / 54 دستور دستگیری ایشان را صادر می‌کند و در تاریخ 17 فروردین ضمن بازرسی از منزل و جمع‌آوری مدارکی، وی را به کمیته مشترک ضد خرابکاری برده و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت موقت می‌نمایند. البته این بازداشت طولی نکشیده و با تبدیل قرار، در تاریخ 21 / 1 / 54 آزاد می‌شود. دو برگ سند زیر بازجویی آن شهید گرانقدر بعد از دستگیری است.

در خرداد همین سال مراسم بزرگداشت حادثه 15 خرداد سال 1342 در مدرسه فیضیه به وقوع پیوست و رژیم باز به طلاب حمله کرده و اقدام به ضرب و جرح و دستگیری آنان نمود. این واقعه در بین طلاب بحث‌هایی را برانگیخت و از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار گرفت که مقداری از آن در اظهارات شهید آیت‌الله بهشتی در سند زیر منعکس شده است.

متن سند شماره 1:

به:312                                                                             تاریخ: 4 / 4 / 54

از: 9 / ه‍                                                                        شماره: 1068 / 9ه‍

موضوع: دکتر سید محمد بهشتی

یاد شده از اینکه در حوادث اخیر قم طلاب دارای رهبر صحیح نبودند اظهار تأسف نمود و گفت: این گروه آماده و فداکار را اگر رهبری آگاه هدایت می‌کرد نتیجه‌های بهتری در برداشت. نامبرده افزود: در قم مدرسه‌ای است به نام حقانی که خود من از بنیانگذاران آن هستم و مدرسه حقانی فعلاً عده‌ای طلبه دارد و من بر آنها نظارت دارم و در واقع مبدأ الهام برای آنها هستم و کوششم بر آن است که آنها را با برنامه‌های زنده اسلامی تربیت کنم و آنها را درست رهبری نمایم که در آینده، بیشتر آنها را مؤثر ببینم. بهشتی ادامه داد: چند روزی مرا بازداشت کردند و من در برابر سازمان امنیت نرمش به خرج دادم؛ زیرا فکر کردم اگر نرمش به خرج ندهم از برنامه‌های دیگر من جلوگیری می‌نمایند.

نظریه چهارشنبه:

1– دکتر سیدمحمد بهشتی ساکن تهران بوده و از دوستان نزدیک سیدعلی خامنه‌ای است و در موقعی که به مشهد مسافرت نموده بود با خامنه‌ای ارتباط داشته و مراقبت از اعمال و رفتارش ضروری به نظر می‌رسد.

2 – با توجه به سوابق دکتر بهشتی و نظارت او در مدرسه حقانی موضوع حائز اهمیت می‌باشد و معتقد است که از فعالیت نامبرده در مدرسه حقانی به نحو مقتضی جلوگیری گردد. ضمناً تحقیق مستقیم از بهشتی پیرامون مفاد خبر به حفاظت شنبه لطمه وارد می‌نماید. آرزو

آقای باقری سابقه مدیریت و موضوع تدریس او در مدرسه حقانی مورد توجه قرار گیرد و تحقیق به عمل آید.

بایگانی شود. 17 / 6 / 56

سند شماره 2 گزارش بازجویی ساواک از شهید بهشتی است


ارزیابی ساواک از فعالیت های شهید بهشتی سند شماره یک
سند شماره 2 صفحه اول

سند شماره 2 صفحه دوم