عفو مهندس بازرگان و سید محمود طالقانى


1551 بازدید

عفو مهندس بازرگان و سید محمود طالقانى


به میمنت جشنهاى فرخنده تاجگذارى1 اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانوى ایران آقایان مهندس مهدى بازرگان و سید محمود طالقانى که به جرم اقدام بر ضد امنیت مملکت به 10 سال حبس مجرد محکوم شده بودند مورد عفو ذات ملوکانه اقدس شاهانه واقع و همچنین بقیه مدت محکومیت آقایان بهمن فره‏وشى. محسن رسولى. منوچهر مقدم سلیمى و حسن شریف نیز که از محکومین حادثه کاخ مرمر2 در فروردین سال 1344 بودند مورد بخشش ذات ملوکانه قرار گرفت و در بامداد روز چهارم آبان ماه از زندان مرخص گردیدند.به فرموده مراتب به آقاى فره‏وشى گذشت که با شرح لازم در جراید منعکس گردد

6/8/46

آقاى قضاوى

خبر فوق در روزنامه کیهان مورخه 5/8/46 به چاپ رسیده است

در پرونده مهندس بازرگان ضمیمه شود

6/8/461ـ جشن تاجگذارى در روز 4 آبان سال 1346 سالروز تولد شاه مخلوع، پس از تشکیل مجلس مؤسسان (سوم)، محمدرضا شاه به عنوان پادشاه ایران و فرح دیبا به عنوان نایب‏السلطنه (تا رسیدن ولیعهد به سن قانونى) تاجگذارى نمودند و رضا پهلوى به عنوان ولیعهد ایران انتخاب گردید. روزنامه کیهان در آن ایام نوشت : «در آستانه جشن تاجگذارى، جواهرساز معروف فرانسوى، تاجى از طلاى سفید ساخت که در مرکز آن، صدوپنجاه قیراط زمرد و از دو زمرد، صد قیراط براى تزیین جلو و عقب تاج استفاده شده است. همچنین براى تزیین سایر قسمتهاى تاج شاه، از چهار صد و نود و نه قطعه برلیان، سى وشش قطعه زمرد و صد و پنج دانه مروارید استفاده شده است.» وزن تاج پهلوى که در جشن تاجگذارى بناست بر سر شاه گذاشته شود، روى هم رفته دو کیلو و هشتاد گرم و تاج فرح حدود دو کیلو وزن دارد. این تاجها، میلیونها دلار ارزش داشته و قیمت دقیق آنها را نمى‏شود تعیین کرد. شرح احوال رجال، ج یک، ص 133. دکتر امینى به روایت اسناد ساواک، ج یک، ص 366.

2ـ واقعه کاخ مرمر : در 21 فروردین 1344، ساعت 9 صبح، هنگامى که محمدرضا پهلوى به دفتر کارش در کاخ مرمر رهسپار بود، سرباز وظیفه رضا شمس‏آبادى، او را به مسلسل بست. ولى متأسفانه گلوله‏ها به او اصابت نکرد. دو نفر از محافظین شاه کشته شدند و دو نفر دیگر مجروح گردیدند. ضارب بلافاصله توسط مأمورین کشته شد. شاه بعدازظهر همان روز براى از میان بردن شایعات، به همراه سید ضیاءالدین طباطبایى به گردش در شهر پرداخت.

ر. ک : ترور شاه، مرکز بررسى اسناد تاریخى، چاپ اول، 1378 ش.