تفریح و عیاشی (!)


2776 بازدید

به : 322
تاریخ: 31/2/46
از: 20/7/م
شماره: 848/20/7/م
موضوع: اظهارات علی‌اکبر صفی‌پور نماینده مجلس شورا
روز پنجشنبه 21/2/46 صفی‌پور نماینده نهاوند و مدیر مجله امید ایران ضمن یک مذاکره خصوصی با حضور مهندس معینی زند نماینده رزن راجع به انتخابات می‌گفت در انتخابات آینده آنچه که مسلم است حزب ایران نوین وآقایان هویدا و خسروانی و مهندس روحانی مؤثر هستند و در حزب مردم هم آقایان علم و پرفسور عدل اثر دارند. صفی‌پور ضمن انتقاد از عملیات مهندس ناصر بهبودی اضافه نمود که عده‌ای بی‌اطلاع خیال می‌کنند بهبودی هم داخل آدمهاست و پولهایی به او داده‌اند آنچه که فعلاً می‌دانم از چند جا پولهای هنگفتی گرفته و از جمله از مروتی کارخانه‌دار که می‌خواهد از نهاوند وکیل شود مبلغ پنج‌هزار تومان چک گرفته و شماره چک نزد اینجانب است و علاوه برآن کثافت‌کاریهای دیگری نیز نموده و اغلب روز و شب خانم‌های عضو حزب مردم را به‌عنوان اینکه آنها را وکیل می‌کند فریب داده و برای تفریح و عیاشی با خود به مکان‌هایی برده است و همه می‌دانند که وی با خانم ... و خانم .... زن سابق .... و خانم دکتر ... و چند نفر دیگر که اسامی آنها را الان به خاطر ندارم ارتباط خصوصی دارد.

ضمناً روز مزبور محسن موقر نماینده مجلس و عبدالکریم عموئی عضو حزب مردم نیز جریان پول گرفتن مهندس بهبودی را از مروتی و کمال موسوی و ملک منصور باشتی تأیید کردند و عموئی اضافه کرد در اوایل خیابان شهرآرا نزدیک دریان نو ناصر بهبودی مشغول ساختن ساختمانی است که تاکنون سه میلیون تومان خرج آن کرده و تا ساختمان را تمام کند چند میلیون تومان دیگر نیز خرج دارد و باید رسیدگی شود که این پولها را از کجا آورده است موقر و عموئی همچنین روابط بهبودی را با بانوان مذکور تأیید کردند. عموئی می‌گفت از وقتی که مدرسی عضو هیئت مدیره بانک رهنی شده بهبودی با او تبانی کرده و بیشتر پولهای بانک رهنی را که باید به اشخاص مستحق و موجه بدهند بالعکس به یک عده زن‌های ناباب و افراد حق و حساب بده داده‌اند و بهنیا چون بی‌عرضه و نالایق است کلیه کارها را مدرسی قبضه نموده است و این عملیات در خارج انعکاس بدی پیدا کرده است.

نظریه 20/7/م : با توجه به انتقاداتی که از طرف سرتیپ حکیمیان، صفی‌پور و موقر نمایندگان مجلس علیه مهندس ناصر بهبودی عنوان می‌شود بایستی موضوع در خور بررسی قرار گیرد و معلوم شود که آیا واقعاً اظهارات نامبردگان صحت دارد و یا آنکه برای خراب کردن بهبودی این مطالب و آن هم در این روزها که انتخابات آینده نزدیک است بیان می‌شود.
بهره‌برداری گردید در پرونده دولت به کلاسه 225012 بایگانی شود.
 


مجله گزارش تاریخ
تفریح و عیاشی (!)