تصاویر منتشر نشده از جشن تولد چرچیل در تهران


816 بازدید

 ششم آذر ماه سال ۱۳۲۲ سران متفقین بدون اجازه حکومت پهلوی، وارد ایران شده و یکی از کنفرانس‌های چندگانه‌شان در رابطه با جنگ جهانی دوم را در سفارت شوروی برگزار کردند. این کنفرانس با موضوع توافق برای وضعیت جهان پس از جنگ برگزار شد. همزمان با حضور رهبران شوروی، انگلیس و آمریکا در تهران، وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس تولد 69 سالگی خود را در میان نظامیان انگلیس که در ایران حضور داشتند، جشن گرفت.

آنچه در ادامه می‌بینید، تصاویری دیده نشده از این جشن تولد است.


تصاویر منتشر نشده از جشن تولد چرچیل در تهران