دعوت آیت الله صدوقی برای تعطیل بازار و اصناف یزد


2206 بازدید


دعوت آیت الله صدوقی برای تعطیل بازار و اصناف یزد