دعوت آیت الله صدوقی برای تعطیل بازار و اصناف یزد


1934 بازدید


دعوت آیت الله صدوقی برای تعطیل بازار و اصناف یزد