آمریکا و انگلیس عامل فقر و بدبختی مردم هستند


3179 بازدید

آمریکا و انگلیس عامل فقر و بدبختی مردم هستند
گرچه ساواک در گزارش‌های زیر تلاش کرده تا سفر «برژنف» رئیس وقت حکومت شوروی به تهران ـ آبان 1342 ـ را توجیه کند، ولی گهگاه در این گونه گزارش‌ها می‌توان بازتاب قضاوت مردم ایران نسبت به قدرتهای سلطه‌گر را مشاهده کرد. گزارش‌های زیر اسناد ساواک راجع به قضاوت مردم ایران نسبت به آمریکا و انگلستان است.