حضور در جبهه های جهاد، و سازندگی


حضور در جبهه های جهاد،  و سازندگی
حضورحضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درجبهه های نبردِ رزمندگان اسلام علیه متجاوزان بعثی درکلیه زمینه های عملیاتی و پشتیبانی برای بسیجیان،سپاهیان و ارتشی ها بسیار روحیه بخش بود. همچنانکه سنگربانان بی سنگر درجهاد سازندگی نیز از حضور رئیس جمهور وقت درکنار خود روحیه میگرفتند.