خدمات پزشکی و فعالیت میسیونر های مذهبی زمینه ساز نفوذ آمریکا


ساموئل بنجامین ترجمه رحیم رضا زاد ملک
6068 بازدید

خدمات پزشکی و فعالیت میسیونر های مذهبی زمینه ساز نفوذ آمریکا

ساموئل گرینبنجامین(Samuel Greene Wheeler Benjamin) متولد سیزدهم فوریه 1837 درگذشته به تاریخ نوزدهم جولای 1914 [1]

او به عنوان «وزیر مقیم» (در آن زمان هنوز پست سفیر ایجاد نشده بود)درهشتم اسفند 1261 (دوم فوریه 1883) به ایران اعزام می شود [2] و پس از سه ماه سفر از طریق دریا و خشکی در 21 خرداد ماه 1261 (یازدهم جون 1883) به عنوان نخستین نماینده رسمی آمریکا در تهران ، استوارنامه خود را به ناصر الدین شاه قاجار تحویل می دهد . بنجامین پس از دو سال اقامت در ایران در 28 اردیبهشت 1263( 18 می 1885) به آمریکا برمی گردد [3] و خاطرات خود را درقالب سفرنامه تحت عنوان "ایران و ایرانیان" در سال 1887 در لندن  منتشر می کند. [4]

 در اینجا بخشی از خاطرات او که بیانگر تلاش آمریکا برای نفوذ بیشتر در ایران از طریق فعالیت هایی مانند تبلیغات مسیونری مسیحی ، فعالیت های پزشکی و درمانی و آموزشی در ایران است ، عینا نقل قول می شود تا سیاستهای نفوذ قدرتها از طریق ارائه خدمات عام المنفعه مانند، درمان، آموزش وغیره بیش از پیش روشن شود.

بنجامین در خاطرات خود می نویسد:

 «عامل مهمی که میسیونرهای مذهبی در اختیار دارند و این عامل بدون هیچ اشکالی به آنها کمک می‌کند، وجود چندنفر پزشک در میان آنهاست. پزشکان مذهبی بدون آن که مستقیما تبلیغ کنند میان مردم در شهرها و دهات رفته و آنها را مجانا مورد معاینه و معالجه قرار میدهند و این کار محبوبیتی برای آنها بوجود می‌آورد که بطور غیرمستقیم به پیشرفت کارشان کمک می‌کند. یکی از رهبران میسیونرها به نام فلچر سالتون میگفت به جای کشیشها به من پزشک بدهید که با کمک آنها خیلی آسانتر کار خود را پیش می‌بریم. »

پانویس ها :

 1-https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Greene_Wheeler_Benjamin

 2-https://history.state.gov/departmenthistory/people/benjamin-samuel-greene-wheeler?

3-https://history.state.gov/departmenthistory/people/chiefsofmission/iran

4-https://archive.org/details/persiapersians00benjuoft


به نقل از: بنجامین، ساموئل گرین ویلر، ایران و ایرانیان؛ خاطرات و سفرنامه، ترجمۀ رحیم رضازاده ملک، ص 273