درخواست حجت الاسلام ابوترابی برای تعطیلی مغازه های قزوین


2185 بازدید

درخواست حجت الاسلام ابوترابی برای تعطیلی مغازه های قزوین


از : 312 تاریخ : 15/1/2537[1357]

به : 23 ﻫ شماره : 175/23 ﻫ

موضوع : برگزاری مراسم چهلمین روز کشته شدگان وقایع تبریزروز 9/1/37 آسیدعباس ابوترابی پیشنماز مسجد شاه قزوین پس از اقامه نمازجماعت مغرب و عشاء‌ از حاضران در مسجد خواسته صبح فردا مغازه‌های خود را بسته و با رعایت نظم و آرامش جهت شرکت در مراسم چهلمین روز کشته شدگان وقایع تبریز در مسجد شاه اجتماع نمایند.

نظریه شنبه . نظری ندارد

نظریه یکشنبه . خبر صحت دارد و چگونگی طی شماره 151/23 ﻫ ـ 10/1/37 گزارش شده است. صاعد

نظریه سه شنبه . نظریه یکشنبه تایید می‌شود. بشیر

نظریه 23 . نظریه سه شنبه تایید می‌شود.