اعتبار بی‌جا


1411 بازدید

اعتبار بی‌جا


شماره‌ گزارش: 295/322

موضوع: خوش‌کیش مدیرکل بانک ملی ایران

پیرو: 5400/322ـ28/12/50

برابر اطلاع در اثر سوءاستفاده و رشوه‌هایی که خوش‌کیش از مشتریان بانک گرفته و در مقابل به آنان اعتبار بی‌جا واگذار نموده که برگشت‌ناپذیر است کمااینکه شعبه مرزی بانک به‌ اندازه‌ای مطالبات معوقه دارد که اگر به وضع آن دقیقاً رسیدگی شود مبلغ زیادی را مشخص می‌نماید همین طور در شعب بازار و سعدی و یا سایر شعب شهرستانها مانند اصفهان و گویا مطالبات معوقه بانک در حدود 000/000/000/4 ریال می‌باشد که این جریان سرمایه بانک را به خطر انداخته و از لحاظ اقتصاد به زیان کشور تمام خواهد شد.

ملاحظات:

جهت تحقیق نسبت به صحت یا سقم موضوع و اعلام نتیجه. ضمناً در صورت صحت خبر و داشتن امکان اسامی شعبی که دارای مطالبات معوقه از اشخاص می‌باشند و هم‌چنین نام افرادی که قادر به پرداخت دیوان خود نمی‌باشند مورد نیاز می‌باشد.