اعتبار 32 میلیاردی وزارت ارشاد برای خرید کتاب استان‌ها


1737 بازدید

اعتبار 32 میلیاردی وزارت ارشاد برای خرید کتاب استان‌ها

  همایون امیرزاده، در این باره گفت: معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با هدف دسترسی اقشار مختلف کشور به تازه‌های کتاب و براساس تفاهمنامه‌های موجود با ادارات کل ارشاد استان‌ها در سال جاری و در مرحله نخست، به اهدای تازه‌های کتاب به استان‌ها با اعتباری بیش از بر 32 میلیارد ریال اقدام کرده است.

وی افزود: در حال حاضر مرحله نخست اهدای کتاب به استان‌های کشور آغاز شده است و ادارات ارشاد استان‌ها می‌توانند تا پایان خردادماه سال جاری به انتخاب کتاب‌های خود اقدام کنند.

امیرزاده با اشاره به زمان اجرای مرحله نخست اهدای کتاب‌ها گفت: ادارات کل ارشاد استان‌ها می‌توانند تا 31 خرداد‌ماه برای انتخاب کتاب‌ها اقدام کنند.

مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با بیان این‌که میزان کتاب‌های اهدایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با توجه به اعتبارات خرید کتاب تعیین می‌شود، افزود: با هدف اجرای عدالت فرهنگی در توزیع کتاب‌های خریداری شده از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، هر ساله به هر یک از ادارات کل و با توجه به وضعیت مراکز فرهنگی، علمی و کتابخانه‌های استانی سهمیه در چند مرحله اختصاص داده می‌شود


ایبنا