بستری شدن امام خمینی در بیمارستان به دلیل عارضه گوارشی


بستری شدن امام خمینی در بیمارستان به دلیل عارضه گوارشی

قلب بیمار امام که با سکته اول در سال 1359امام را تا نزدیکی مرگ برده برد و در فروردین 1365 با سکته دوم و قطع ضربانش پزشکان را از برگشت، ناامید کرد، هنوز با امام همراهی می کرد گویا بنا نبوده است قلب زمینه رحلت امام  را فراهم کند، قلبی که متخصصان اروپایی پس از مطالعه پرونده پزشکی امام نظر داده بودند چند ماه بیشتر نخواهد تپید.

قلب حاج آقا همچنان می‌تپید اما شایعه سرطان امام که اول بار در رادیو آمریکا پخش شد به تدریج به واقعیت بدل شد. هاشمی رفسنجانی:« آمریکایی‌ها در خبری گفته بودند که امام مبتلا به سرطان‌اند، ولی در بین خواص و افکار عمومی، حمل بر جنگ روانی با دشمن می‌شد و پزشکان آن ادعا را رد می کردند... برای اولین بار در تاریخ 28 اردیبهشت پزشکان هم به صورت مبهم، وجود اصل سرطان معده را تایید کردند که این خبر مثل کوهی بر سر ما فرود آمد. از آن به بعد بایستی مراعات خیلی از چیز‌ها را داشته باشیم؛ از افشای این خبر باید جلوگیری شود، اقداماتی ضرورت دارد، در زمان حیات امام انجام گیرد و تاخیر آن خطرناک خواهد بود، در اولویت قرار گیرد و انجام آن کارها به گونه‌ای باشد که حاکی از عجله و احساس خطر نباشد و احتمالات اقدام دشمن انقلاب که از سال‌های اول پیروزی انقلاب به دنبال چنین فرصتی بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و پیش‌بینی راهکار حفاظتی شود. طبعا همه این امور بایست در محدوده افراد محدودی باشد و سازوکار محکمی برای جلوگیری از نشت اطلاعات محرمانه داشته باشیم؛ هنوز خطر تجدید جنگ بود. مهم‌تر از همه به فکر رهبری آینده و کیفیت گزینش باشیم که مشروعیت نظام در هیچ زمانی زیر سوال نرود.»


دایرةالمعارف مصور تاریخی زندگی امام خمینی