رسید بانک وست مینستر دائر بر سپرده گذاری 150 هزار دلاری رضاشاه در آن بانک


2317 بازدید


رسید بانک وست مینستر دائر بر سپرده گذاری 150 هزار دلاری رضاشاه در آن بانک