شهید حاج مهدی عراقی به همراه یارانش در بیدادگاه شاه


با تصویب قانون مصونیت مستشاران نظامی آمریکا در ایران یا کاپیتولاسیون در 21 مهر 1343، شهید عراقی با کمک یکی از آشنایان خود در مجلس شورای ملی زمان طاغوت، به متن کامل سخنان و گفتگوهای نمایندگان و نخست ‌وزیر دست یافت و نخستین کسی بود که امام خمینی(ره) را از از این کار آگاه ساخت. امام(ره) به تندی به کاپیتولاسیون آمریکایی اعتراض کردند که منجر به تبعید غیرقانونی ایشان در 13 آبان 1343 به ترکیه و پس از آن، در 13 مهر 1344 به نجف گردید. فردی که بیشترین پیگیری را در بازگذاشتن دست آمریکایی ‌های تاراجگر در ایران برای انجام هر جنایتی و مصون ماندن‌شان از پیگیرد قانونی انجام داد، حسنعلی منصور، نخست‌وزیر پهلوی دوم بود که در تبعید امام به ترکیه نیز نقش ‌آفرینی ‌های بسیار کرد. شاخه نظامی هیئت مؤتلفه اسلامی، ترور انقلابی حسنعلی منصور، این مهره ورزیده استعمار، را با همکاری گروهی از جمله شهید عراقی در دستور کار خود قرار داد. سرانجام، شهید محمد بخارایی در یکم بهمن ماه 1343 به زندگی ننگین حسنعلی منصور پایان بخشید. در پی آن، بسیاری از اعضای جمعیت مؤتلفه و نزدیک به 250 نفر از بازاریان، شناسایی و دستگیر شدند. شهید عراقی نیز در نوزدهم بهمن 1343، دستگیر و به شکنجه‌ گاه ساواک گسیل شد؛ او زندانی و تبعید گردید. ساواکیان به سختی وی را شکنجه کردند و ناخن ‌هایش را کشیدند، ولی همچنان دم فرو بست و چیزی نگفت.


شهید حاج مهدی عراقی به همراه یارانش در بیدادگاه شاه حاج مهدی عراقی نفر دوم از سمت راست در جلسه محاکمه اعضای موتلفه اسلامی

از راست رضا صفار هرندی، محمد بخارایی ،مرتضی نیک نژاد ،صادق امانی ، مهدی عراقی


از راست محمد بخارایی،رضا صفار هرندی،مرتضی نیک نژاد ، صادق امانی و مهدی عراقی


از راست صادق امانی ،حبیب الله عسگر اولادی و مهدی عراقی