جشن در مسجد جامع نارمک


1466 بازدید

جشن در مسجد جامع نارمک
موضوع : سخنرانى آقاى مطهرى عطف : 6228/312 ـ 9/8/53

از : 20 ه 12 تاریخ 12/1/54

به : 312 شماره : 25132/ه12

روز 11/1/54 به مناسبت تولد حضرت محمد(ص) مجلس جشنى در مسجد جامع نارمک ترتیب یافته بود ابتدا سرود دستجمعى بوسیله گروهى از جوانان خوانده شد که تا حدى تحریک‏آمیز بود سپس در ساعت 30:10 شیخ مرتضى مطهرى به منبر رفته و در دو قسمت مطالبى بیان داشت قسمت اول کاملاً جنبه مذهبى و تاریخى داشت که درباره شخصیت الهى و فضائل اخلاقى حضرت محمد(ص) بود قسمت دوم که ظاهرا ترجمه سخنان حضرت محمد بود بشرح زیر نقل و تفسیر نمود:

1ـ خوش بخت و سعادتمند ملتى است که حق ضعیف را از قدرتمندان بگیرد.

2ـ همه مردم چون دندانه‏هاى شانه با هم برابر و مساوى هستند.

3ـ هیچکس حق ندارد به سبب داشتن قدرت و اجداد نیرومند و امثال آن خود را از دیگران ممتاز بداند.

نظریه شنبه : مجلس در ساعت 00:12 پایان یافت و طبق اعلام متصدیان مسجد روز دوم خرداد 54 به مدت پنج شب از ساعت 00:20 به مناسبت وفات حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد مذکور مرتضى مطهرى سخنرانى خواهد داشت.

نظریه یکشنبه : به شنبه آموزش داده شد در جلسات بعدى شرکت و نتایج حاصله را گزارش نماید. دانشگر

نظریه سه شنبه : نظریه یکشنبه مورد تائید است. برلیان

نظریه چهارشنبه : نظریه سه شنبه تائید مى‏شود. سپاهى