نصرت‌الله معینیان - مهرداد پهلبد - هوشنگ نهاوندی


5531 بازدید

نصرت‌الله معینیان - مهرداد پهلبد - هوشنگ نهاوندی
صرت‌الله معینیان رئیس دفتر شاه، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر و هوشنگ نهاوندی وزیر علوم و آموزش عالی