یک رفتگر انگلیسی با ارزش‌تر از شاه ایران !


1477 بازدید

یک رفتگر انگلیسی با ارزش‌تر از شاه ایران !
شماره: 11021/ س ت تاریخ: 13/6/41

موضوع: اظهارات موهن سرتیپ بازنشسته سیف‌اله ضرابی نسبت به اعلیحضرت همایونی در خارج از کشور

به طوری که یک نفر مسافر ایرانی که تازه از لندن به تهران آمده اظهار داشته: سرتیپ بازنشسته سیف‌اله ضرابی که مدتی است در لندن اقامت نموده بین ایرانیان مقیم انگلستان و حتی خارجی‌هایی که با او آشنا هستند چنین شایع نموده است:

شاه ایران در خارج خصوصاً انگلستان اعتباری ندارد. یک رفتگر انگلیسی ارزشش از شاه بیشتر است. شاه به هیچ‌وجه به فکر ملت نیست. پولها و مکنت خود را به عناوین مختلف از ایران خارج می‌نماید هر وقت به اروپا یا خارج مسافرت می‌نماید جز خوشگذرانی و عیاشی منظور دیگری ندارد من (سرتیپ ضرابی) عار دارم که در خارجه خود را ایرانی معرفی نمایم حتی حاضرم در انگلستان شاغل پست‌ترین کارها باشم و نگویند که یک نفر ژنرال ایرانی هستم. ضمناً دوست نزدیک و همفکر او در لندن سرتیپ زاهدی است که سرپرستی اطفال خود را که در لندن تحصیل می‌کنند عهده‌دار است.

فعلاً اقدامی ندارد. 24/6/41