دیدار شهید رجایی با امام خمینی در روز عید فطر


دیدار شهید رجایی با امام خمینی در روز عید فطر
دیدار شهید رجایی با امام خمینی در روز عید فطر پس از رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب ایشان به سمت نخست وزیری؛ 21 مرداد 1359