ساواک تذکر دهد!


1562 بازدید

ساواک تذکر دهد!
‍در باره: محمدحسن واحدیان جواهری دبیر ریاضی

احتراماً ساواک فرمانداری کل سمنان اعلام داشته نامبرده فوق در سر کلاس درس مطالبی در مورد امام دوازدهم شیعیان بیان داشته و ضمناً به فرقه بهائی حمله که این موضوع باعث ناراحتی دانش‌آموزان بهائی حاضر در کلاس گردیده و حتی یکی از آنان گریه و زاری نموده است.

ساواک مزبور اضافه نموده مطالب فوق به رئیس دبیرستان دهخدا که شخص مذکور دبیر آنجا می‌باشد اطلاع و از وی خواسته شد تا به نامبرده تذکرات لازم در این زمینه داده شود رئیس دبیرستان اظهار داشت من بارها به شخص مورد بحث در این مورد گوشزد نموده‌ام ولی ایشان حرف‌شنو نیستند بهتر است از طریق ساواک از رفتار وی جلوگیری شود.

در نظریه گزارش ساواک سمنان اشاره شده به نظر می‌رسد پیشنهاد رئیس دبیرستان در مورد تذکر از طرف ساواک به نامبرده مؤثر باشد ضمناً دبیر مورد بحث به دانش‌آموزانی که در جلسات جوانان شرکت می‌کنند توصیه نموده که از ایذاء و آزار بهائیان خودداری نمایند و یادآور شده بهتر است این دبیر به یکی از شهرستانهایی که بهائی ندارد به غیر از منطقه فرمانداری کل سمنان منتقل گردد.

نظریه:

با عرض مراتب بالا در صورت تصویب از طریق ساواک سمنان به دبیر مورد بحث در این زمینه تذکرات لازم برای آخرین بار داده شود و چنانچه مؤثر واقع نشد از طریق اداره آموزش و پرورش محل نسبت به انتقال وی اقدام شود.