تهدید آیت‌الله حکیم به جهاد علیه شاه درپی سرکوب قیام ۱۵ خرداد


2939 بازدید

سند زیر از تهدیدی سخن می‌گوید که 4 روز پس از قیام 15 خرداد 1342 از سوی آیت‌الله حکیم در عراق علیه شاه انتشار یافت.


تهدید آیت‌الله حکیم به جهاد علیه شاه درپی سرکوب قیام ۱۵ خرداد