تهدید آیت‌الله حکیم به جهاد علیه شاه درپی سرکوب قیام ۱۵ خرداد


2125 بازدید

تهدید آیت‌الله حکیم به جهاد علیه شاه درپی سرکوب قیام ۱۵ خرداد
سند زیر از تهدیدی سخن می‌گوید که 4 روز پس از قیام 15 خرداد 1342 از سوی آیت‌الله حکیم در عراق علیه شاه انتشار یافت.