جلسه کمیته اتحاد نیروهاى جبهه ملى ایران


1538 بازدید

جلسه کمیته اتحاد نیروهاى جبهه ملى ایران


شماره : 25826/20 ه 12 تاریخ 25/11/56ساعت 1900 روز 22/11/36 جلسه کمیته اتحاد نیروهاى جبهه ملى ایران با شرکت دکتر شاپور بختیار ـ داریوش فروهر ــ دکتر بهروز برومند ــ خسرو سیف رضا شایان ــ مهندس ابوالقاسم قندهاریان قاسم لباسچى ــ حاج على صدرى ــ ابوالفضل قاسمى در منزل على اردلان تشکیل گردید. بحث در مورد اعلامیه خمینى شد که قانون اساسى کافى براى سرنگون کردن رژیم سلطنت نیست و نظر آقایان خواسته شد. همه افراد به اتفاق آراء گفتند راه ماهمان راه قانون اساسى است1 سپس صدرى و لباسچى نمایندگان بازار گفتند ما را به جلسه همکارى دعوت کردند که دکتر سحابى ــ مهندس صباغیان ــ مهندس توسلى و عده‏اى بودند که براى مراسم شهدا همکاى شود و دکتر سحابى به قم رفته با آیت‏اله شریعتمدارى تماس گرفته ایشان حاضر بودند اعلامیه‏اى به منظور تعطیل براى چهلم شهداى قم بدهند ولى گویا با آیت‏اله مرعشى ـ آیت‏اله گلپایگانى تماس میگیرند ایشان موافقت نمیکنند و قرار شده فردا دکتر سحابى باز به قم برود تا نتیجه را اعلام نمایند. همه افراد حاضر موافقت کردند اگر روحانیون شروع نمودند ما هم همکارى خواهیم کرد. این جلسه در ساعت 2100 پایان یافت.

نظریه شنبه : نظرى ندارد

نظریه چهارشنبه : 1ـ شنبه مورد اعتماد است و به صحت گزارش وى میتوان اعتماد

1ـ جبهه ملى حتى در زمانى که‏تظاهرات خیابانى مردم به اوج رسیده بود و اعلامیه‏هاى امام خمینى یکى پس از دیگرى مردم را دعوت به قیام تا سرنگونى رژیم شاهنشاهى مى‏کرد. فعالیت خود را به گونه‏اى مصالحهآمیز و در چارچوپ حفظ رژیم و قانون اساسى سازمان داده بودند. نوشتن نامه تشکیل گروههاى جدید، احیاى گروههاى قدیمى، انتشار بیانیه و اعلامیه از جمله اقدامات آنها بود ملیون عمدتا برگزارى شب شعر کانون نویسندگان و حادثه 28 آبان به عنوان نقطه آغازین انقلاب یاد مى‏کنند. حال آنکه تظاهرات 19 دى در اعتراض به مقاله‏اى علیه امام خمینى (ره) نقطه عطف در تاریخ انقلاب به شمار مى‏آید. براى اطلاعات بیشتر به کتاب از کاخ شاه به زندان اوین نوشته احسان نراقى ترجمه سعید آذرى تهران ـ رسا ـ 72 و ضمیمه ش 61 مراجعه شود.