یاسر عرفات در کنار شهید بهشتی و آقایان رفسنجانی ، منتظری و لاهوتی


2453 بازدید

یاسر عرفات در کنار شهید بهشتی و آقایان رفسنجانی ، منتظری و لاهوتی