یاسر عرفات در کنار شهید بهشتی و آقایان رفسنجانی ، منتظری و لاهوتی


1891 بازدید

یاسر عرفات در کنار شهید بهشتی و آقایان رفسنجانی ، منتظری و لاهوتی