بازدید رئیس مرکز نسخ خطی و آرشیو ملی افغانستان از کتابخانه مجلس


1602 بازدید

بازدید رئیس مرکز نسخ خطی و آرشیو ملی افغانستان از کتابخانه مجلس

دکتر رجبی، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در دیدار با دکتر سخی منیر رئیس مرکز نسخ خطی و آرشیو ملی افغانستان بر گسترش همکاری‌های کتابخانه‌ای و پارلمانی میان دو کشور تاکید کردند.
دکتر «سخی منیر» رئیس مرکز نسخ خطی و آرشیو ملی افغانستان با حضور در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ضمن گفتگو با دکتر محمد رجبی رئیس کتابخانه از بخش‌های مختلف کتابخانه، همچون موزه و نسخ خطی بازدید کرد.
در این دیدار طرفین با ابراز خرسندی از گسترش روابط فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان برای تقویت روابط کتابخانه‌‌ای و اسنادی و تبادل کتاب به مذاکره پرداختند و مقرّر شد که کتاب‌های منتشر شده از سوی انتشارات کتابخانه مجلس و فصلنامه‌های تخصصی برای دستگاه‌های ذیربط در افغانستان و کتابخانه‌های این کشور ارسال شود.