ایلخانان‌بختیاری حق تحصیل‌در ایران را ندارد!


2637 بازدید

امیر مفخم بختیاری که عشق نوه‌اش تیمور را به فنون نظامی دید، یک بار دیگر شانس او را آزمایش کرد. در سفر رضا شاه به آن دیار، ماجرا را به عرض شاه مقتدر و یکدنده رساند. ظاهرا رضا شاه نسبت به این تقاضا روی موافق نشان نداد؛ چون چندی بعد فتحعلی‌خان سردار معظم (پدر تیمور بختیار) او را به لبنان فرستاد. او در بیروت، در مدرسه نظام آن سرزمین به تحصیل پرداخت. در آنجا بود که با عده‌ای از جوانان لبنانی آشنا شد. بعضی از این جوانان، بعدها در لبنان به فرماندهی ارتش و ریاست ستاد ارتش لبنان رسیدند و همین‌ها بودند که در جریان بازداشت سپهبد بختیار در بیروت، برای آزادی او نقش مهمی بازی کردند.

تیمور بختیار بعد از خاتمه مدرسه نظام بیروت، راهی فرانسه شد و در دانشکده افسری معروف فرانسه به نام «سن سیر» که شهرت جهانی دارد، نام‌نویسی کرد و به عنوان یک دانشجوی خارجی با انضباط در رشته سواره نظام فارغ‌التحصیل شد و دوره جنگ‌های پارتیزانی را هم در آنجا دید.


تاریخ پهلوی - ج 13