بررسی واکنش غرب به تجدید حیات اسلام در یک کتاب


947 بازدید

بررسی واکنش غرب به تجدید حیات اسلام در یک کتاب

غرب و تجدید حیات اسلام» عنوان اثری است که به تازگی از سوی سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، «غرب و تجدید حیات اسلام» عنوان کتابی است به قلم عباسعلی رهبر که به بررسی مهم‌ترین واکنش‌های غرب نسبت به تجدید حیات اسلام، برای تامین منافع مادی وحفظ هژمونی خود، در چهار عرصه مهم سیاستگذاری، برخورد استراتژیک، جدال ایدئولوژیک ومقابله رسانه‌ای می‌پردازد.

 
نگارنده با در نظر داشتن فقر نظریه روشی و روش‌شناسی بر آن بوده در جهت تبیین، طراحی و تدوین روش مناسب در «موضوع غرب وتجدید حیات اسلام » گامی اساسی بردارد.

در این پژوهش به این نکته اساسی اشاره شده است که تحول در فهم از دین اسلام و چرخش از بعد فردی اسلام به ابعاد فردی- اجتماعی، منجر به تحول در گفتمان اسلام، در قالب گفتمان تجدید حیات اسلامی شده است که البته با توجه به فضای جهانی شدن ارتباط این تجدید حیات اسلامی در کنار مولفه عام بیداری سیاسی جهانی مطرح می‌شود.

«
امواج گفتمانهای بیداری در جهان اسلام»، «تحلیل سیاست‌ها و مصادیق نظری غرب در مواجهه با بیداری اسلامی»، «تحلیل استراتژیها وتقابل رسانه ای غرب» عناوین سه فصل این کتاب را تشکیل می‌دهند.

«
غرب و تجدید حیات اسلام» با شمارگان هزار نسخه در 220 صفحه و به بهای 90 هزار ریال روانه بازار چاپ و نشر شده است.


ایبنا