هنرمندی در خدمت سیا


200 بازدید

پس از تصرف سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، زمانی که اسناد ایستگاه سیا در تهران بازسازی شد، فهم واقعی‌تری از نحوه عملکرد مأموران سیا در سراسر جهان به‌دست آمد. سازمان سیا از هر صنف و گروهی که می‌توانست، برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کرد: سیاستمدار، مدیر اجرایی، افسر نظامی، استاد دانشگاه، تاجر، روزنامه‌نگار و حتی خانه‌دار!

دانشجویان دریافته بودند که تعدادی از همکاران سیا در جهان، نه جاسوس‌ به معنای معروف و کلاسیک، بلکه افراد مورد اعتماد این سازمان هستند که خدمات مختلفی برای تسهیل فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی سیا ارائه می‌دهند. یکی از این خدمات، در اختیار قرار دادن صندوق پستی اختصاصی خود به عنوان واسطه انتقال پیام‌های جاسوسان سیا با افسران اطلاعاتی است. یعنی منبع سیا، نامه و گزارش خود را در قالب نامه‌ای عادی برای آن فرد پست می‌کند و او پس از دریافت، آن را به سیا تحویل می‌دهد. 

در میان اسناد کشف‌شده، سندی از ایستگاه سیا در استکهلم وجود دارد که یکی از همکاران خود را به ایستگاه تهران معرفی می‌کند؛ هنرمند و خوانندۀ سرشناسی که به آمریکا علاقه‌مند است و می‌تواند پیام‌های ایستگاه سیا در تهران را به منبع ایرانی برساند. این هنرمند معروف، «کارولین کریستینسن» نام دارد و اسم رمز او «تیمپانیست/۱» است.

توضیحات ایستگاه سیا در استکهلم برای ایستگاه سیا در تهران چنین است: «تیمپانیست یک هنرمند حرفه‌ای مشهور و سابقاً خوانندۀ اپرا بوده است و از کشورهای خارجی مختلف، نامه دریافت می‌کند. او قبلاً به‌عنوان آدرس عملیاتی در عملیات زی‌دی‌آرمور مأموریت داشته است. او باهوش، طرفدار آمریکا و در تماس با سیا محتاط است. پیشنهاد می‌شود که نامه‌ها دربارۀ مسائل اجتماعی و شاید همراه با توضیحاتی دربارۀ موسیقی یا هنر ایرانی باشند.» ایستگاه استکهلم افزود برای تمایز نامه‌های شخصی کارولین و نامه‌های سیا، حرف آخر (e) نام کارولین نوشته نشود تا کارولین این مرسولات را به مامور سیا تحویل دهد.    


هنرمندی در خدمت سیا