همکاری ساواک و موساد برای خرابکاری علیه کشتی‌های روسی


1723 بازدید

همکاری ساواک و موساد برای خرابکاری علیه کشتی‌های روسی
تاریخ: 14/1/1354
گزارش
جهت استحضار تیمسار ریاست ساواک و صدور اوامر مقتضی
همانطوری که استحضار دارند کشتی‌های شوروی حامل محمولات مختلف نظامی به عراق مرتباً به بندر بصره رفت و آمد داشته و این اداره کل امکاناتی برای تخریب و خرابکاری در کشتی‌های مذکور از طریق عوامل مربوطه دارد و به همین علت در سال 52 که ژنرال ضمیر به تهران مسافرت نمود به فرموده با ایشان در این زمینه مذاکره و ژنرال ضمیر پاسخ داد که با وسائل کوچکی که حجم آن حتی از یک قلم خودنویس تجاوز خواهد کرد می‌توان منظور فوق را عملی نمود و به دنبال این مذاکرات دوستان زیتون پیشنهاد کردند یا یک نفر متخصص از دوستان زیتون به ایران اعزام گردد و یا اینکه دو نفر از کارمندان ساواک جهت آموزش و آشنائی با وسائل مذکور به اسرائیل مسافرت نماینده و اکنون دوستان زیتون اطلاع می‌دهند که بهتر است دو نفر از کارمندان ساواک به اسرائیل مسافرت نمایند.
علیهذا با عطف توجه به عادی شدن روابط ایران و عراق چنانچه انجام عملیات مورد تصویب است مستدعی است مقرر فرمایند که آقای رفیع‌زاده رئیس اداره برونمرزی و استوار حسین‌زاده که از نظر عملیاتی و فنی واجد شرایط لازم می‌باشند به مدت یک هفته به اسرائیل مسافرت و ضمن آموزش از وسائل مذکور بازدید نمایند.
اداره کل دوم
اصولاً دیدن این آموزش‌‌ها لازم است ولی با وضعیت فعلی نه برای عراق بلکه زمانی که لازم باشد برای هدف موردنظر برود.