حمایت گسترده پارلمانهای کشورهای اسلامی از فلسطین


1500 بازدید

حمایت گسترده پارلمانهای کشورهای اسلامی از فلسطین

نمایندگان هیئتهای پارلمانی تونس ، لیبی ، جیبوتی ، موریتانی و مغرب ضمن تاکید بر همبستگی با ملت فلسطین از تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی قدس شریف حمایت کردند .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری قدس (قدسنا) نایب رئیس مجلس جمهوری جیبوتی در نشست صبح امروز (چهارشنبه) کنفرانس روسای مجالس کشورهای اسلامی با اشاره به مشکلات پیشروی دنیای اسلام بر ضرورت همکاری کشورهای اسلامی برای حل این مشکلات تاکید کرد .

وی در ادامه به موضوع اشغال فلسطین نیز اشاره کرد و گفت:جیبوتی ضمن اعلام همبستگی خود با ملت فلسطین خواستار تشکیل کشورمستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف است.

رئیس هیئت پارلمانی تونس درسخنانی حل چالشهای کنونی امت اسلامی را نیازمند هماهنگی، همگرایی و وحدت تمدن ساز میان امت اسلامی دانست . وی همچنین دفاع از ملت فلسطین را موضع اصولی کشورش درقبال مسئله فلسطین دانست و تاکید کرد:ما ضمن اعلام حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف آمادگی خود را برای همراهی با هرگونه تلاش بین المللی برای حل مسئله فلسطین اعلام میداریم .

اعضای هیئت پارلمانی مغرب و موریتانی نیز درسخنانی ضمن ابراز تاسف از آنچه که در سرزمینهای اشغالی فلسطینی می گذرد بر ضرورت ایجاد کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تاکید کردند.

رئیس هیئت پارلمانی لیبی نیز درنشست صبح امروز کنفرانس روسای مجالس اسلامی در سخنانی ضمن اعلام حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد:لیبی تشکیل دولت مستقل فلسطینیبه پایتختی قدس شریف را حق قانونی ملت فلسطینی میداند. وی با انتقاد از اقدامات صهیونیستهادرشهرکسازی در بیت المقدی و یهودی سازی قدس شریف افزود : کشورهای اسلامی باید از طریق مجامع بین المللی به صهیونیستها فشار بیاورند تا اینگونه اقدامات نژاد پرستانه خود را متوقف کند .

رئیس هیئت پارلمانی لیبی ادامه داد:احداث دیوار نژاد پرستانه حائل در کرانه باختری و محاصره مردم فلسطین اقدامی جنایتکارانه است که رژیم صهیونیستی باید به آن خاتمه دهد چرا که ملت فلسطین مردم یک سرزمین هستند.

 وی سپس به مسئله اشغال فلسطین اشاره کرد و گفت : کشورهای اسلامی و جامع بین المللی برای جلوگیری از شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی فلسطین باید با هم تعامل داشته باشند .


قدسنا